Kikaninchen prosi kreta o pomoc

Kikaninchen gubi swoją piłkę. Prosi kreta, żeby pomógł mu ją odzyskać.